PROGRAM

FAKTÚRA

Posielate zákazníkom pravidelné opakované aj jednorazové faktúry emailom aj sms správou. Program umožňuje rýchle vypísanie faktúr s prednastaveným podpisom a Logom vašej firmy aj požadovanými textami, uloženie dát Vašich klientov pre potreby faktúrovania. Nastavenie dátumu odosielania pravidelných faktúr (paušál), Info o odoslaní faktúr na email je oznámené aj SMS-kou. Automatický mesačný sumár faktúr v ZIP pre účtovníka. Výstup zoznamu nezaplatených faktúr podľa výpisu banky. Ďalšie možnosti Vám radi predstavíme.

PROGRAM

EVIDENCIA PRÁC

S týmto programom už nezabudnete vyfaktúrovať žiadnu prácu a máte prehľad o financiách za prácu. Program ponúka zapisovanie objednávok číslom, dátumom, objednávateľom, sumou všetkých prác. Objednávka obsahuje jednotlivé práce s položkami, množstvom, výber jednotiek, realizátorom a označenie vykonaných prác, vytvorenie dokladu pre podpísanie prebratia vykonaných prác a uložíte ho do zložky k objednávke jedným kliknutím. Zobrazíte nevyfakturované práce, s možnosťou filtrovať.
Ďalšie možnosti Vám radi predstavíme.

PROGRAM

LEKTOR

Kompletne sprehľadňuje a informuje o typoch kurzov, voľných miestnostiach a kapacitách Lektorov. Plánovací kalendár s časom a miestom pre školiacich. Online záznam dochádzky účastníkov, automatický email pri stornovaní účasti na hodine, automatický sumár odučených hodín lektora x h. sadzba. Automatická faktúra s počtom hodín odosielaná účastníkom. Info o odoslaní faktúr na email je oznámené aj SMS-kou. Automatický mesačný sumár faktúr v ZIP pre účtovníka. Ďalšie možnosti Vám radi predstavíme. 

Spoločne

Na nezáväznom stretnutí si zdelíme informácie o Vašich potrebách a možnostiach, ako pozdvihnúť vašu firmu.

Kontakt